Riskutbildning 1 i Helsingborg

RISKUTBILDNING 1

RISK 1:an  i   HELSINGBORG:

Plats:  Vår kurslokal på Östra Vallgatan 20 (ej på huvudkontoret på Magnus Erikssons gata 10, alltså)

Kursdatum:    

Onsdag  18  november  kl. 09.15 – 12.30

Torsdag  10  december  kl. 09.15 – 12.30

 

Course in ENGLISH:      (Nothing planned at the moment)