Riskutbildning 1 i Helsingborg

RISKUTBILDNING 1

RISKUTBILDNING 1

RISK 1:an  i   HELSINGBORG:  (Kom ihåg att ta med legitimation till kursen)

Plats:  Vår kurslokal på Östra Vallgatan 20 (ej på huvudkontoret på Magnus Erikssons gata 10, alltså)

Kursdatum:  

Onsdag  1  december   kl. 10.00 – 13.15

Fredag    7  januari    kl. 09.00 – 12.15

 

Course in ENGLISH:    Nothing planned for the moment.